hayret makamð
Zarifo¤lu'nun þiiri üzerine
'sadre þifa' çalðþmalar
yer alacak bu bölümde.
'Dili Þiþiren Badem' bölümünde 
de¤iþerek sürecek ve þu an 
'Asa Kimin Elinde' üst baþlð¤ðyla 
gerçekleþen 'þiir tartðþma'larðna
gelen yazðlar arasðndan da
kimileri kalðcð olarak burada 
yer almak üzere seçilecektir.
Cahit Zarifo¤lu'nun Þiirinde "Anlam" 
Konusunda Bazð Düþünceler
prof.dr.ramazan kaplan
:::...::::....:::...:::...:::...:::...:::...:::
     
:::...::::....:::...:::...:::...:::...:::...:::
  Dokunmayın Şiire! Kalbin Çıkarı Yücelerden Olur
  ali ömer akbulut
:::...::::....:::...:::...:::...:::...:::...:::
  "Şiir'in Kendisi Var"
  sadık yalsızuçanlar
:::...::::....:::...:::...:::...:::...:::...:::
  Sıkı Bir Yumruğa Ne Dersiniz?
  serpil özçeşmeci
:::...::::....:::...:::...:::...:::...:::...:::
 

Mükemmelliğe yöneliş: Cahit Zarifoğlu ve Yedi Güzel Adam

 

celâl fedai