.
   
Ödüller:
 
İlk Ödül: 2002
2. Ödül: 2003
 
 
Ödül Yazıları:
 
Ö. Erdem'in Ödül Konuşması
Ömer Erdem'le söyleşi
Cahit Zarifoğlu Şiir Ödülü
 
 
 
Türk şiirinin öncü ve özgün şairi Cahit Zarifoğlu adına şiir ödülü
 

Türk şiirinde önemli bir yeri olan, döneminin sosyal atmosferi içinde edebiyat ortamının parçalanmış yapısına rağmen ortak kabul ve ilgi gören Cahit Zarifoğlu adına her yıl şiir ödülü düzenleniyor.

Aradan geçen yıllar, sanatçının eserinin yaygınlık kazandığı, edebiyatımız üzerindeki etkilerininse daha da belirginleştiği bir dönem oldu. Ortaya çıkardığı yeni şiir akımıyla, diriliğini uzun zaman koruyacak ilgi ve dikkatlerin konusu olan Zarifoğlu, genç kuşaklara mensup şairler tarafından, son dönem şiirimizin açılım kaynakları arasında değerlendiriliyor.

Vefatının yıldönümünde (7 Haziran) şairin Beylerbeyi'ndeki mezarı başında bir araya gelen ailesi, edebiyatçı dostları, okurları, yazar, şair ve akademisyenler anma toplantısının ardından tekrar buluşmayı kararlaştırdılar. Haziran ayı boyunca devam eden görüşme ve toplantılarda özellikle Cahit Zarifoğlu hakkındaki çalışmaların kuşatıcı ve birbirini besleyici bütünlüğe ulaşması gerektiği üzerinde duruldu. Şairin yakın dostları ve ailesinin önerisiyle Cahit Zarifoğlu adına şiir ödülü konmasına karar verildi.

Yetmişe yakın aydın, sanatçı ve akademisyenin, şairin yakın arkadaşı Erdem Bayazıt'ın başkanlığı ve oğlu Ahmet Zarifoğlu'nun katılımıyla görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar; bundan böyle Cahit Zarifoğlu Şiir ve Edebiyat Girişimi adı altında devam edecek. Girişim, Zarifoğlu adı ve sanatı etrafındaki çalışmaları daha sistematik hale getirmek, hakkında edebi ve akademik çevrelerde yeni ve özgün çalışmalar yapılmasını özendirmek, özel yayınlar ve armağan kitaplar hazırlamak, sanatçının Türkçe dışındaki dillerde de tanınmasına katkıda bulunmak ve belli başlı dünya dillerine çevrilmesini hızlandırmak konusunda ilke kararı aldı.

Sanat-edebiyat ve düşünce ortamının dayanışmasıyla başlatılan bu gönüllü girişimde, kültür ve yayın dünyasının yakından tanıdığı Rasim Özdenören, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Prof. Dr. Nabi Avcı, Doç. Dr. İlhan Kutluer, Mustafa Çelik, Ahmet Kot, Ali Kemal Temizer, Mustafa Ruhi Şirin, Kamil Eşfak Berki gibi isimler bulunuyor.

Ödülün amacı ve değerlendirme ölçütü:

Cahit Zarifoğlu Şiir Ödülü, 2003 yılından başlamak üzere, her yıl, bir önceki yılın şiir verimi üzerinde yapılacak bir değerlendirme sonucunda verilecek. Ödül, temel ölçüt olarak, Cahit Zarifoğlu sanatının da asli unsuru olan yaratıcılık ve orijinaliteyi gözetecek, insan derinliğini kendine özgü açılardan kavrayan, "insan teki"nin biricikliğini kendi sesi ve tutumu içinde ortaya koyan yaratıcı sanat zekasına bir yankı olmayı amaçlayacak.

Katılım Koşulları

Cahit Zarifoğlu Şiir Ödülü'ne katılım sınırlandırılmıyor: Şairler, yıl içinde (1 Ocak-31 Aralık) yayımlanmış şiir kitaplarıyla kendileri başvurabilecekleri gibi, yayıncıları, edebiyat ve sanat çevreleri tarafından da aday gösterilebilecekler. Ödül, kitap bütünlüğüne ulaşmış, yayıma hazır şiir dosyalarına da açık.

Son Katılma Tarihi ve Başvuru Adresi

Cahit Zarifoğlu Şiir Ödülü'ne aday olacak/aday gösterilecek kitap ve dosyaların, sanatçısının kısa biyografisi eşliğinde 8 nüsha olarak, en geç 2 Şubat tarahine kadar şu adrese ulaştırılması gerekiyor:

Cahit Zarifoğlu Şiir ve Edebiyat Girişimi Genel Sekreterliği, Zafer Sokak No:17 80220 Nişantaşı, İstanbul.

Cahit Zarifoğlu Şiir ve Edebiyat Girişimi Genel Sekreterliği
Zafer Sokak No:17 80220 Nişantaşı - İstanbul Tel : ( 0 212 ) 240 23 83 - 240 41 96 Fax: ( 0 212 ) 230 01 25