/þiir çizgisi
hasan aycðn
1955 yðlðnda Balðkesir'in Aslðhan tepecik Köyü'nde do¤du.
Ðlk ö¤renimini köyünde,orta ö¤renimini Balðkesir Ðmam-Hatip Okulu'nda yaptð.
Bursa ÐTÐA mezunu olan Aycðn,yedi yðl bir kamu kuruluþunda grafiker olarak çalðþtð.
Hasan Aycðn,1978 yðlðndan itibaren Yeni Devir,Milli Gazete,Zaman gazeteleri 
ile Mavera,Yöneliþler,Ðslam,Aylðk Dergi,Kadðn ve Aile,Gül Çocuk,Yedi Ðklim ve Inquary 
dergilerinde ürünlerini yayðnladð.
ismet özel
çizgilerin þiiri
                       
   
   
Asa
Hasan Aycın
Bocurgat
Hasan Aycın